YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Doç. Dr. Murat KURT

Müdür (Başkan)

Dr. Öğretim Üyesi Fatih CAN

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Ercan ŞAHİN

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Selçuk SARIKOÇ

Üye

Öğr. Gör. Selçuk ARSLAN

Üye

Öğr. Gör. Mahmut ÇELEBİER

Üye