YÜKSEKOKUL KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Murat KURT

Müdür (Başkan)

Öğr. Gör. Selçuk ARSLAN

Üye

Öğr. Gör. Mahmut ÇELEBİER

Üye

Öğr. Gör. Dr. Hasan Törehan BABACAN

Üye

Öğr. Gör. Pınar ŞEN

Üye