Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Yatay Geçiş Komisyonu

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Burs Komisyonu

Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Yayın Alt Komisyonu

Sürekli İyileştirme ve Kalite Komisyonu

Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu

Muayene ve Kabul Komisyonu

Denetim Komisyonu

Koordinatörlükler

Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörü ve Program Temsilcileri