Sürekli İşçi Kadrosuna İstihdam Edileceklere Yapılacak Sınav

 

24 Aralık 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara göre üniversitemizde sürekli işçi kadrosunda istihdam edileceklere ilişkin sözlü sınav yapılmıştır. Sözlü sınava Üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcısı Çetin ALPASLAN'ın başkanlığında Personel Daire Başkanı Ali ALAÇAM ve Personel Şube Müdürü Zühal ÇELİK katılmışlardır.

 

sınav

 

sınav1

sınav 2