BOT102 kodlu Temel Bilgi Teknolojisi-II dersinin Arasınavına girecek öğrenciler, 15.04.2022 tarihi saat 13:00’da birimimiz 206 numaralı salonda sınava girecektir.

Öğrencilerimizin sınava başlamadan evvel ders sorumlusu Öğr. Gör. İbrahim Aslan’a bilgi vermeleri önem arz etmektedir.