Çalışanlar İçin Staj Muafiyet Başvuru İşlemleri

Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi'nin 16/c maddesi gereğince Bölümü ya da programı ile ilgili bir işte en az bir yıl çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak Hizmet Döküm Belgesi'nin yanında iş yerinden alınacak SGK İş Yeri Sicil No ve çalışılan alan bilgilerini içeren imzalı, kaşeli ve mühürlü (resmi kurumlar için) bir yazıyla muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin başvuruları ilgili kurullarca değerlendirilerek uygun görülmesi durumunda stajdan muaf sayılırlar. Başvurular her eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı ders kayıt haftasının ilk iş günü ile ders ekleme-silme haftasının son iş günü arasında yapılır.

 

Staj Muafiyet Dilekçesi