Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Ara sınav/mazeret sınavlarını düzenleyen Madde 20’nin 4. fıkrasında belirtildiği üzere;

“Ara sınava katılamayan öğrencilerden ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilenlere, mazeretinin bitim tarihindenitibaren beş iş günü içerisinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları hâlinde, mazeret sınavı açılır. Ara sınavlar dışında öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeret sınavı aynı yarıyıl içerisinde, dekanlık/müdürlük tarafından tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte yapılır”, hükmü gereğince ara sınavlara mazeretleri nedeniyle katılım sağlayamayan öğrencilerimizin dilekçelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren 5 iş günü içinde belgeleri ile birlikte öğrenci işlerine teslim etmeleri önemle rica olunur.