Tarihçe

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu, Üniversitemizin teklifi üzerine, 23.12.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi gereğince, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.12.2010 tarih ve 6620 sayılı yazısı ile kurulmuştur. Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatına, 01 Temmuz 2013 tarihinde, Rönesans firması ile Amasya Valiliği arasında yapılan protokol sonucunda başlanmış olup, bina yapımı fiziksel olarak 27 Haziran 2014 tarihinde tamamlanmıştır.