Azami Süresi Sona Eren (2017-2018 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren İlişiği Kesilenler Dahil İlişiği Kesilecek Ön Lisans Öğrenciler) Öğrenciler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 80359 sayılı yazısı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün, 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; COVID-19 Pandemisi koşulları da dikkate alınarak, azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verildiği, konuya ilişkin olarak alınan 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca

a) Azami süresini dolduran ve daha önce hiç alınmamış dersleri bulunan son sınıf öğrencilerinin bu iki ek sınav hakkından yararlanıp yararlanmayacağı ile

b) Anılan maddede yer alan "derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere" de uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin görüş talep edilen yazısı 26/10/2021  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında incelenmiş ve 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca

a) Azami süresini dolduran son sınıf öğrencilerinden daha önce hiç alınmamış olduğu dersleri bulunanlar ile derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere de iki sınav hakkı verildiği ile

b) "Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdiği hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir" hükmü kapsamında ilişiği kesilen öğrencilerin yararlanmadığı sınav haklarından yararlanabilecekleri hususlarının yükseköğretim kurumlarına hatırlatılması uygun görülmüştür.

Yazısına istinaden ek sınava başvuracak öğrencilerimizin Yüksekokulumuzun Öğrenci İşleri ile iltibata geçmesi gerkmektedir.