MEZUNİYET TEK DERS SINAVI

Sınav Başvuru Tarihi     :30 Ocak 2024-05 Şubat 2024 Saat: 17;00 (Mesai Bitimine Kadar)

Başvuru Yeri                  : Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine veya Tek Ders Sınavı Başvuru Formu ‘nu eksiksiz doldurularak imzalı halini pdf olarak  tasova.myo@amasya.edu.tr E-Posta adresine gönderilmesi önem arz etmektedir.

Sınav Tarihi/Saat           :07 Şubat 2024 Saat: 14:00

Sınav Yeri                       : Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu

Başvuru Formu              : Tek Ders Sınavı Başvuru Formu - Tıklayınız

İletişim İçin                    :Tel: 0358 312 22 11-0358 211 50 05 - Dahili: 5406-2900

Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Madde: 3 (e); Ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Madde:4 : Mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup, tek dersi kalan öğrenciler dersin devam koşulunu yerine getirdikleri bu ders için ilgili birim yönetim kurulu kararıyla, beş iş günü içerisinde tek ders mezuniyet sınavına alınırlar. Bu sınavdan 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar dönem içi değerlendirme puanına bakılmadan başarılı sayılır. Tek ders mezuniyet sınavı, bütünleme sınavlarından sonra açılır. Tek dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınavı hakkından yararlanılır. Tek ders mezuniyet sınavından başarısız olması durumunda öğrenci isteği halinde ders kaydı yapmadan her dönem sonunda tek ders sınavına girebilir.

*Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.07.2023 Tarihli Kararı; Önlisans ve Lisans düzeyindeki tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun’ un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarını