“Ara sınava katılamayan öğrencilerden ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilenlere, mazeretinin bitim tarihindenitibaren beş iş günü içerisinde ilgili müdürlüğe başvurmaları hâlinde, mazeret sınavı açılır. Ara sınavlar dışında öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeret sınavı aynı yarıyıl içerisinde, müdürlük tarafından tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte yapılır”, hükmü gereğince

ara sınavlara mazeretleri nedeniyle katılım sağlayamayan öğrencilerimizin dilekçelerini 03/05/2024 tarihine kadar belgeleri ile birlikte öğrenci işlerine teslim etmeleri önemle rica olunur.