Hakkımızda

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu, Üniversitemizin teklifi üzerine, 23.12.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi gereğince, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.12.2010 tarih ve 6620 sayılı yazısı ile kurulmuştur. Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatına, 01 Temmuz 2013 tarihinde, Rönesans firması ile Amasya Valiliği arasında yapılan protokol sonucunda başlanmış olup, bina yapımı fiziksel olarak 27 Haziran 2014 tarihinde tamamlanmıştır.

 

AMAÇ

Yüksekokulumuzda kamu ve özel kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara elemanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  Bunlar, dört yıllık lisans mezunlarından daha fazla pratik bilgiye sahip, meslek lisesi mezunlarından ise daha çok teorik bilgiye sahip elemanlar olup ilgili sektörlerin en çok ihtiyaç duyduğu elemanlar olması planlanmaktadır.

MİSYON

Alanında teorik bilgileri ve uygulamaları ile bütünleşen eğitim stratejileriyle kültürel, çevresel ve toplumsal olarak bilinçli, duyarlı, araştırıcı bir kişilikle sürekli olarak kendini yenileyen ve değişen koşullata uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek.

VİZYON

Eğitim- öğretim ve araştırma- geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra evrensel ve akademik bakış açısıyla yetiştirdiği bireyleri iş dünyasında tercih edilebilir ve sürdürülebilir eğitime sahip profesyonel eğitim kurumu olmak.