ANKET

Değerli öğrencilerimiz,

Üniversitemiz 2018-2023 Stratejik Planı içerisinde yer alan "Eğitim-Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi" stratejik amacına yönelik faaliyetler kapsamında sizin görüşleriniz de bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ve tamamen gizlilik esasları çerçevesinde yürütülecek olan Öğrenci Memnuniyet Anketine gereken ilgiyi göstermenizi ve görüşlerinizi anket.amasya.edu.tr adresine girerek paylaşmanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.